Česká geologická služba
Můj kousek Země - výtvarná soutěž pro děti
 
Další ročník soutěže naleznete na nových stránkách

Ceny

1. kategorie (do 6 let):

2. kategorie (7–12 let):

3. kategorie (13–18 let):Exkurze na naleziště zkamenělin pod vedením profesionálního paleontologa

exkurze

V rámci všech kategorií je pro vítěze a celou třídu připravena exkurze do nalezišť zkamenělin z období ordoviku a siluru v okolí Řeporyj. Geologickou výpravu bude doprovázet odborný výklad paleontologa z řad specialistů České geologické služby. Dětem pomůže s technikou hledání zkamenělin, seznámí je s historií vývoje života na naší planetě a vysvětlí podstatu vzniku zkamenělin.Volné vstupenky do Národního muzea

Fotografie národního muzea

Vítězové mohou navštívit například prodlouženou výstavu v Národním muzeu s názvem Příběh planety Země. Výstava poutavou formou seznamuje s nejdůležitějšími geologickými procesy, formujícími naši planetu, a s jednotlivými vývojovými etapami života od vzniku Země až po blízkou budoucnost. Hlavním lákadlem budou unikátní fosílie, interaktivní počítačové animace, simulace zemětřesení a model vulkánu, dále model dinosaura rodu Amargasaurus v životní velikosti, dioráma koněpruského korálového útesu a další.Rodinné vstupenky do ZOO Praha

Fotografie ledního medvěda v ZOO Praha

Pro autory všech oceněných prací jsou připraveny rodinné vstupenky do ZOO v Praze. Vítězové mohou vzít svou rodinu na procházku do zoologické zahrady, která se po nákladné rekonstrukci stala opravdovou oázou pro všechna chovaná zvířátka. Děti si tak budou moci prohlédnout například jeden z největších projektů v historii nejen pražské, ale i všech evropských ZOO - pavilon Indonéská džungle.Publikace z produkce Vydavatelství České geologické služby

Fotografie publikací z vydavatelství ČGS

Publikace pro děti z produkce Vydavatelství České geologické služby jsou připraveny pro vítěze ve všech kategoriích. Těšit se tak mohou například na vystřihovánky a omalovánky s motivy pravěkých ještěrů, sadu pohlednic s trilobity, kteří se nacházeli na našem historickém území, a zajímavé publikace o krajinách a územích blízkých i dalekých.Publikace z produkce Vydavatelství Mladá fronta

Fotografie publikací z vydavatelství Mladá Fronta

Mladá fronta je jedním z největších českých vydavatelských domů působících v oblastech vydávání časopiseckých, klientských a knižních titulů. Na knižním trhu je od roku 1945 a věnuje se zejména překladové beletrii, populárně-naučné literatuře, literatuře faktu, knihám pro děti a mládež. Vydává i literaturu z oblasti sci-fi a fantasy, cestopisy a historické romány nebo obrazové publikace encyklopedického charakteru. Ročně v Mladé frontě vychází minimálně 150 novinek.Vstupenky do iQparku Liberec

Crookesův mlýnek

iQpark je prvním science centrem v České republice. Science centra jsou založena na interaktivitě a experimentování. Smyslem je objevování nových věcí a zákonitostí, poznávání, vytváření si vlastních hypotéz a jejich vyzkoušení. Jedná se o novou formu "muzea" s několika stovkami exponátů. Základní myšlenka všech zařízení tohoto typu je v zapojení všech smyslů, to znamená, že všeho se lze dotknout, všechno lze "očuchat", vše lze vidět, vše lze slyšet. Toto zařízení je místo, kde není zakázáno dotýkat se, ale naopak vše je nutno vyzkoušet a představuje kombinaci zábavy a toho, co je anglicky nazýváno: "Exploration through thought-provoking do-it-yourself experiment" čili "objevování pomocí mysl provokujících udělej-si-sám experimentů".Volný přístup do on-line projektu Škola za školou na 1 školní rok

logo Škola za školou

Tuto službu poskytuje Centre for Modern Education, které se zaměřuje na rozvoj inovativních vzdělávacích metod, kreativní využití moderních technologií a otevírání nových možností ve vzdělávání. Škola za školou je komplexní a velmi rozsáhlá služba, která zahrnuje látku třinácti hlavních předmětů: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějepis, podniková ekonomika, účetnictví a základy společenských věd. Hlavním cílem této služby je pomoci dětem s přípravou do školy, zejména s přípravou na zkoušení, písemky a závěrečné testy.Exempláře zkamenělin trilobitů

Exemplář č. 1: Hlavička (cephalon) trilobita Dalmanitina socialis
1: Trilobit Dalmanitina socialis
Exemplář č. 2: Část ocasního štítu (pygidium) a další drobné zbytky krunýře trilobita Dalmanitina socialis
2: Trilobit Dalmanitina socialis
Exemplář č. 3: Hlavička (cephalon) trilobita Dalmanitina socialis
3: Trilobit Dalmanitina socialis

Exemplář č. 4: Ocasní štít (pygidium) trilobita Dalmanitina socialis
4: Trilobit Dalmanitina socialis
Exemplář č. 5: Hlavička (cephalon) trilobita Deanaspis goldfussi
5: Trilobit Deanaspis goldfussi
Exemplář č. 6: Ocasního štít (pygidium) a další drobné zbytky krunýře trilobita Dalmanitina socialis
6: Trilobit Dalmanitina socialis

Exemplář č. 7: Část hlavičky (cephalon) trilobita Dalmanitina socialis
7: Trilobit Dalmanitina socialis
Exemplář č. 8: Ocasní štít (pygidium) trilobita Dalmanitina socialis
8: Trilobit Dalmanitina socialis
Exemplář č. 9: Ocasní štít (pygidium) s částí trupu (thorax) trilobita Reedops decorus
9: Trilobit Reedops decorus

Exemplář č. 10: Hlavička (cephalon) a trup (thorax) trilobita Aulacopleura konincki
10: Trilobit Aulacopleura konincki
Exemplář č. 11: Ocasní štít (pygidium) trilobita Dalmanitina socialis
11: Trilobit Dalmanitina socialis
Exemplář č. 12: Část ocasního štítu (pygidium) trilobita Dalmanitina socialis
12: Trilobit Dalmanitina socialis

Exemplář č. 13: Část krunýře trilobita Deanaspis goldfussi
13: Trilobit Deanaspis goldfussi
Exemplář č. 14: Hlavička (cephalon) trilobita Dalmanitina sp.
14: Trilobit Dalmanitina sp.


Více informací o zkamenělinách a trilobitech [PDF]