Česká geologická služba
Můj kousek Země - výtvarná soutěž pro děti
 
Další ročník soutěže naleznete na nových stránkách
 

Všechny práce | Podle škol | Podle kategorií | Práce s popisky | Výsledky diváckého hlasování | Vítězné práce

Práce s popisy

Tato stránka obsahuje výpis soutežních prací, u kterých je v databázi uveden popis delší než 100 znaků.

Kateřina Bártová: "Otázka času"

Autor: Kateřina Bártová, 12 let, Klatovy
Název: "Otázka času"
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola, Klatovy
Moje krajina má název Mokrý ostrov. Roku 2351 bylo veliké globální oteplování. Oteplovalo se už 350 rok a v tu chvíli začaly tát ledovce. Ledovců ubývalo den co den. Prvně ubývaly jen po cm, ale rok 2701 už po m. Byla to moc veliká katastrofa. Hladina moře se začala zdvihat. Voda začala zaplavovat ostrovy a mezi nimi byl i Mokrý ostrov. Bylo to jako velké tsunami. Plno živočichů začalo utíkat, ale mnoho jich to nestihlo. Časem připlavali na krách jiní živočichové a vítr nafoukal nové semena květin. po čtyři sta letech byla zase zima a bylo všechno jak má být.

Petra Befínová: Poslední ostrov

Autor: Petra Befínová, 12 let, Klatovy
Název: Poslední ostrov
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola, Klatovy
Na mojí krajině se vyskytuje hodně plazů, ryb a obojživelníků. Všude jsou obrovské louže ve kterých žijí ryby a nějací hadi. Lidé jsou v různých přístrojích, aby jim zvířata neublížila. Také tam žijí přerostlé kočky s duhovým nosem nebo malí křížení psi se žlutýma očima, ale také se tam objevují svítivé žáby. Jediné zvíře, které se zachovalo je hroch, který žije jen u hlubokých kaluží. Krajina vznikla tak, že začali tát ledovce i sníh na všech horách.

Eva Berková: Svět skoro bez vzduchu

Autor: Eva Berková, 10 let, Tábor
Název: Svět skoro bez vzduchu
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní škola Tábor, Tábor
Dokážete si představit svět bez vzduchu? Ano nebo ne? Jsou dvě možnosti. Ale vzduch je pro nás velmi, ale velmi důležitý. Na zemi by nebyl žádný člověk ani živočich. Byl by všude kouř a všichni by se dusili.

Adriana Bernklanová:

Autor: Adriana Bernklanová, 8 let, Přeštice
Název:
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola Přeštice, Přeštice
Víte co se stalo? Roztál ledovec a je z toho katastrofa. Ten živočich vpravo se jmenuje kosatkajo a brání se svýma rohama. Druhý živočich vlevo se jmenuje Kotra a útočí na kosatkajo svýma zubama a ty zuby jsou ostrý jako želitka a zvrdý jako ocel. Ta medůza se jmenuje soska a ráda saje krev. Ty dva živočichové vlevo dole jsou ražky a nevidí nic a rádi borají. Jéžiš na nebi prosím aby tohle se nezhoršilo.

Petr Bezděk:

Autor: Petr Bezděk, 11 let, Přeštice
Název:
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola Přeštice, Přeštice
V jedné vesnici se najednou začala ztrácet voda. Všechno kolem začalo vysychat. Zem začala pukat horkem. Stromy začaly usychat. Ptáci opustili koruny stromů. I ostatní zvířata se začala ztrácet a lidé také začali pomalu opouštět svá obydlí. Za několik měsíců byla vesnice prázdná a opuštěná. Zelené plochy trávníku se začaly měnit v poušť. A tohle se začalo dít i v ostatních vesnicích a městech. Zanedlouho byla všude jedna velká poušť.

Petr Čekal: Před a po

Autor: Petr Čekal, 10 let, Tábor
Název: Před a po
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní škola Tábor, Tábor
Obrázek je o tom, jaké to je dnes a jaké za 10 000 let. O tom, jak automobily a jaderné elektrárny zamořují svět. Jak se kácejí pralesy pro dřevěné uhlí.

Matěj Černý: Zmizelý ostrov

Autor: Matěj Černý, 10 let, Klatovy
Název: Zmizelý ostrov
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola, Klatovy
Můj ostrov se jmenuje Zmizelý ostrov. Jmenuje se tak, že ten ostrov se potopil pod hladinu před 1000 lety, jak předpověděla vědma. Potopila ho voda z tajících ledovců. Ale něco jim zatajila, že za 5000 let se zase objeví.

Eva Eöllösová: Agrese a vášeň, život a energie

Autor: Eva Eöllösová, 15 let, Klatovy
Název: Agrese a vášeň, život a energie
Kategorie: 13 a více let
Škola: Základní umělecká škola, Klatovy
Červená vyjadřuje agresi, ale i vášeň. Zelená je barva uklidňující a barva života. Žlutá září optimismem a životní energií. I když se neznáte s člověkem z jiného kontinentu, můžete vědět, že máte nějakou podobnost. Všechny tyto vlastnosti má každý jednotlivec v sobě a právě tyhle barvy lidstvo sbližují a vytvářejí z něj jeden jednotný celek.

Jindřich Fiala:

Autor: Jindřich Fiala, 11 let, Přeštice
Název:
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola Přeštice, Přeštice
Tání ledovců způsobilo zatopení různých měst a rozvodnění hodně řek. Voda zatopila stromy, auta i domy. Jediné lodě jsou dopravními prostředky, které fungují.

Adam Francouz: Co s námi bude?

Autor: Adam Francouz, 10 let, Přeštice
Název: Co s námi bude?
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola Přeštice, Přeštice
Co by se mohlo stát za pár let? Zvětší se technologie? Mohlo by se nám stát, že roztajou ledovce na zemi a zalila by nás voda? Nebo se vykácí stromy a zvýší se oblastí pouští a to by mohlo znamenat, že praskne zem pod námi? Tomu musíme zabránit!

Jan Harazin: Zkáza

Autor: Jan Harazin, 10 let, Tábor
Název: Zkáza
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní škola Tábor, Tábor
Výbuch Temelínu způsobil: na celé Č. republice. Nikde ani kapka vody ani jídla. Voda je zbarvena do tmavých špinavých barev. Zvířata nemají co jíst ani pít. Ptáci padají na zem a nemají sílu vzlétnout. Zvířata umírají.

Anna Hrabíková:

Autor: Anna Hrabíková, 12 let, Přeštice
Název:
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola Přeštice, Přeštice
Postupem času se otepluje a to způsobuje to, že ledovce tají, tak že hladiny vod stoupají. Také horkem se z krásných luk stávají pouště a žijí tu hadi, štíři…..

Lucie Klinerová:

Autor: Lucie Klinerová, 10 let, Přeštice
Název:
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola Přeštice, Přeštice
Co bude? Vyhyne spousta rostlin a živočichů. Zůstanou jen v knížkách. Zůstanou jen ty co se přizpůsobí.

Kohoutová: Velká tragédie

Autor: Kohoutová, 11 let, Klatovy
Název: Velká tragédie
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola, Klatovy
Moje krajina se jmenuje Potápějící se ostrov. V roce 5555 bylo příšerné horko, slunce svítilo jako pominuté už několikátý rok. Ledovce na moři pomalu začaly tát a tát. Vody začalo co nejvíce přibývat a lila se přes pobřeží. Lidé utíkali pryč od pobřeží kde už bylo strašně moc vody, která se lila a lila dál až na jeden ostrov, který voda skoro celý zalila. Žádní lidé tam nažili byla tam spousta hadů, na pobřeží byly hvězdice a velký temný prales. Voda šla přes prales a dál zalila celý ostrov, který zmizel pod vodou. V roce 5775 přišel odliv a voda se stáhla na zpátky všechny ostrovy se objevily a mezi nimi i potápějící se ostrov byl tu zas zpátky.

Eliška Konůpková:

Autor: Eliška Konůpková, 11 let, Přeštice
Název:
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola Přeštice, Přeštice
Já si myslím, že skoro vším ničíme planetu a že jestli to půjde takhle dál, tak to opravdu bude vypadat jako v tom filmu "2012". Tím, že kácíme pralesy ase obíráme o kyslík a rozšiřujeme pouště. Za chvíli tu nebudeme mít žádnou úrodnou půdu. Budou horší a častější povodně. Za pár let nebudeme mít kde žít a v lepším případě vědci naleznou nějakou planetu, na kterou se budeme muset přestěhovat.

Králová: Vodní krajina

Autor: Králová, 12 let, Klatovy
Název: Vodní krajina
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola, Klatovy
Vznikla velkým globálním oteplováním, při kterém začali masivně tát ledovce. Nejdřív pomalu a neznatelně, ale potom se země nachýlila víc ke slunci a tak začaly tát ledovce. Zatopily většinu pobřeží, světadílů. A tak vznikly nové organismy. Vodní rostliny a živočichové. na každém ostrově jiný druh voda zaplavila vše co lidé vytvořili. Většina lidí se snažili zachránit a některří se zachránili, ale někteří zemřeli. protože se nevyrovnali novém životnímu prostředí a ti kteří přežili museli začít od nuly.

Jana Kramlová: Sopka

Autor: Jana Kramlová, 11 let, Klatovy
Název: Sopka
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola, Klatovy
Na ostrově Gefa lidé vykáceli všechny lesy. Bylo tam obrovské vedro a proto se tam rozlomila sopka. Rozlomila se na dva díly a tekla z ní láva. Ostatní hory a ptáci začali měnit barvy. Stalo se to protože když sopka pukla, ostrov se v moři nějak pohnul a naklonil se.Všichni ptáci se snažili uletět ale nemohli protože je sopka začala přitahovat. nakonec se celý ostrov potopil.

Dominika Kubešová: Vypařující se moře

Autor: Dominika Kubešová, 10 let, Tábor
Název: Vypařující se moře
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní škola Tábor, Tábor
Oteplování planety se postupně vypařují moře. A čím víc se moře vypařuje, tím míň je vody, vody tak potřebné k životu lidí i zvířat, ryb i rostlin.

Veronika Ladková:

Autor: Veronika Ladková, 13 let, Přeštice
Název:
Kategorie: 13 a více let
Škola: Základní umělecká škola Přeštice, Přeštice
Když roztají ledovce a kus lidstva půjde pod vodu, pomůže jim někdo? Je tu naděje na přežití? Přestěhují se tito lidé do vnitrozemí, nebo jim voda vezme střechu nad hlavou i je samotné? To se ještě nejspíš nedovíme. Ale doufejme, že tato situace ani nenastane.

Josef Lešetický:

Autor: Josef Lešetický, 10 let, Přeštice
Název:
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola Přeštice, Přeštice
Představuji si New York po roztání ledovců. Lidé by se plavili po lodích a všechno by bylo pod vodou, plavaly by tam kosatky, verlyby a další podmožští tvorové. Celý New York by byl zaplaven. To by byla hrůza.

Matěj Macek: Narušení sluneční soustavy

Autor: Matěj Macek, 10 let, Tábor
Název: Narušení sluneční soustavy
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní škola Tábor, Tábor
Slunce se pohybuje a planety létají ve vesmíru mimo svou oběžnou dráhu!!! Vypadá to, že se Země srazí s jinou planetou! Padají meteority a vznikají vulkanické činnosti! Je už málo vody kvůli žáru Slunce. Zvěř může uhynout i kvůli tomu, že potrava není dosti čerstvá.

Anežka Matějíčková: Jak se stala veliká potopa

Autor: Anežka Matějíčková, 9 let, Klatovy
Název: Jak se stala veliká potopa
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola, Klatovy
Jak se stala veliká potopa. Byla jedna vesnice, která neměla žádnou vodu. K snídani měli chléb, ale neměli žádné pití. Nemohli se koupat, protože neměly vodu, Ale jednou jim sousední vesnice nabídla pomoc. Přivezli jim vodu. A tak už se mohli koupat a mohli už pít. Ale byli na sebe pyšní. Chlubili se, že mají nejvíce vody na světě. Chtěli pořád další a další. Měli jí sice dost, ale chtěli víc. A jednoho dne začalo pršet. Ale vůbec to nepřestávalo. Voda zaplavila všechny domy a všechno co na zemi bylo. Přežila to jenom nějaká zvířata. Přežil to třeba čáp, který umí létat a ještě nějaké druhy ptáků a ještě motýli a zvířata, která si vylezla třeba na nějakou věž, která vykukovala z vody ven. Ale nepřežili to lidé.

Monika Nehasilová:

Autor: Monika Nehasilová, 13 let, Přeštice
Název:
Kategorie: 13 a více let
Škola: Základní umělecká škola Přeštice, Přeštice
Protože s táním ledovců se zvedne hladina oceánů a zmenší se plocha suché země, určitě se bude dařit vodním živočichům a vznikne plno nových druhů ryb. Některé druhy ryb sice zahynou kvůli zvýšené teplotě vody nebo nedostatku potravy která také vyhyne díky těmto problémům, ale jistě vznikně několik nových zajímavých, lépe přizpůsobených ryb a dalších vodních živočichů. Výsledek bude jistě zajímavý.

Klára Netrvalová:

Autor: Klára Netrvalová, 11 let, Přeštice
Název:
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola Přeštice, Přeštice
Tenhle obrázek vypráví o tom, že když lidé se nebudou chovat tak jak mají, svět zanikne. Například, že roztečou všechny ledovce, a lidstvo vykácí všechny dřeva na planetě.

Lucie Novotná:

Autor: Lucie Novotná, 9 let, Jílové u Prahy
Název:
Kategorie: 7–12 let
Škola: ZŠ a MŠ Jílové u Prahy, Jílové u Prahy
Oteplilo se, potom ochladilo, potom zase oteplilo. Zbláznilo se počasí, přestávají platit fyzikální zákony. Stromy mají obrácené větve, lidé už planetu nemohou zachránit.

Miroslav Orcígr:

Autor: Miroslav Orcígr, 11 let, Rokycany
Název:
Kategorie: 7–12 let
Škola: ZUŠ Rokycany, Rokycany
Kdyby přišla velká voda a bylo třeba i zemětřesení, můj dům se vznese, v době klidu se zase posadí na zem

Lada Pastyříková:

Autor: Lada Pastyříková, 13 let, Přeštice
Název:
Kategorie: 13 a více let
Škola: Základní umělecká škola Přeštice, Přeštice
Jaké by to bylo, kdyby se Eifelova věž, London eye nebo Big-Ben a spousty dalších staveb ocitly pod vodou? Myslím si, že by je obrůstaly ty nejrůznější rostliny a korály, obydlovali by je ti nejrůznější živočichové alidé je i nadále navštěvovali za pomoci potápěčských vybavení. Je možné ze pod vodou potkáme zmutovanou žirafu, která bude mít ploutve a žábry aby mohla dýchat pod vodou. Co bude ale za tím nikdo přesně neví.

Vasil Popovyč:

Autor: Vasil Popovyč, 8 let, Jílové u Prahy
Název:
Kategorie: 7–12 let
Škola: ZŠ a MŠ Jílové u Prahy, Jílové u Prahy
Vpravo- Země je v pořádku, zvířata i lidé se mají dobře. Vlevo - lidé už nežijí, zvířata jsou smutná.

Adéla Radová:

Autor: Adéla Radová, 11 let, Přeštice
Název:
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola Přeštice, Přeštice
Na obrázku je záplava. Smetla všechno co mohla, stoly, židle, kytky, stromy. Je to strašná škoda, úplně všechno je na kousky. Je to hrozné!!!

Zbyšek Rund: Jak bude vypadat země

Autor: Zbyšek Rund, 10 let, Přeštice
Název: Jak bude vypadat země
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola Přeštice, Přeštice
Za 20 let i víc bude vypadat nějak takhle. Nejdřív se roboti budou snažit odstranit lidskou rasu z povrchu zemského. Později se vzbouří moře, protože kusy ledu na Antarktidě tajou. Vody přibyde a zaplaví několik zmí hlavně blízko moří. A takhle bude vypadat země.

Karolína Sedláčková:

Autor: Karolína Sedláčková, 11 let, Přeštice
Název:
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola Přeštice, Přeštice
Co se stane, bude-li globální oteplování pokračovat!? Myslím si, že díky tajícím ledovcům zaplaví voda z oceánů většinu pevnin. Pevniny, co zbydou, budou na povrchu hodně horké a vědci vymyslí skafandry ve kterých se po nich bude dát chodit. A tak se jak život na Zemi, tak celá Země obrátí vzhůru nohama (Antarktidou). Ale o tomhle všem se dá říct jen, že se to možná stane. Ale vše záleží na nás. Země je v našich rukou......

Sára Straková: Přeměna živočichů

Autor: Sára Straková, 10 let, Tábor
Název: Přeměna živočichů
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní škola Tábor, Tábor
Z ještěrky, která žila na kraji lesa, se změnou počasí stal ještěr, který zničil vše modré. Z okna koukala kočka a celá zezelenala, protože na ní padal meteorit. Za ještěrem bylo tornádo, které zničilo vše, co mu přišlo do ruky.

Jana Šašková:

Autor: Jana Šašková, 11 let, Přeštice
Název:
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola Přeštice, Přeštice
Na obrázku je záplava. Vypukly bouře pršelo a zaplavilo několik domů. Ve vodě plaval strom, střecha, stůl a střecha.

Sandra Táborská: Jak jsem se uzdravil?

Autor: Sandra Táborská, Krásný Dvůr
Název: Jak jsem se uzdravil?
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní škola a mateřská škola, Krásný Dvůr
Ležela jsem na "JIP" a sestřičky s panem doktorem byli moc hodní, dostávala jsem infuze a byla na přístrojích…..

Anna Trojanová: "To byly časy"

Autor: Anna Trojanová, 12 let, Klatovy
Název: "To byly časy"
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola, Klatovy
Před pár tisíci lety jo to byly časy. To jsem byla krásná, nejkrásnější planeta z celého opravdu celého vesmíru. Ale pak se tu objevil člověk. Ihned začal mou podobu přetvařovat k obrazu svému. Pár tisíc let se to dalo vydržet i když vzteky vybuchovaly všechny sopky, poslední kapku dovršila Islandská sopka. Mé krásné čisté ovzduší teď zamořily všemožné plyny, tráva neroste skoro nikde, protože všude jsou rozlité rozličné chemikálie. Stromy už nemají listí a mají polámané větve. Všude jsou jenom tepelné elektrárny a továrny a no prostě humus. Asi zase sešlu potopu stejně je tu přelidněno. Lidi si to stejně vysvětlí jako dílo boha. Bude čisto na světě a já budu mít čisté ruce.

Petr Vacek:

Autor: Petr Vacek, 8 let, Přeštice
Název:
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola Přeštice, Přeštice
Na obrázku je nově objevený druh hmyzu, kteýr je větší než ostatní hmyz. Před ním je brouk, kterého požírá had. Vlevo nahoře je slunce díky němu rostou masožravé květiny. Slunce je moc horké a dokonce i na zemi je větší teplo než obvykle.

Káťa Valovičová: "Opičí planeta"

Autor: Káťa Valovičová, 11 let, Klatovy
Název: "Opičí planeta"
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola, Klatovy
Před mnoha lety roku 3036 na planetu přiletěli marťané, když přistáli na Zemi udělal se zvláštní povlak, který když se zahřeje při radioaktivní teplotě tak se rozehřeje i ten nejsilnější ledovec na světě. Takže,když marťané odletěli, špatně si nastavili benzín a tak si toho nevšimli. Byl to radioaktivní. Když odletěli všechny ledovce na světě roztály. Druhý den byl zaplavený celý svět a to ještě není to nejhorší, to nejhorší bylo, že všechna zvířata se proměnila v opice. Naštěstí se zachránili na lijánech. Jedna opice spadla, ale naštěstí dopadla na kámen a to byl "čudlík", který se zmáčkl a najednou se z moře vynořily tři ostrovy. Na jednom byly samé banány, na druhém sladkosti a na třetím kokosy. Každá opice si mohla vybrat jeden ostrov. Tak se každá opice zachránila. Žili šťastně až do smrti. Konec

Diana Voráčková:

Autor: Diana Voráčková, 13 let, Přeštice
Název:
Kategorie: 13 a více let
Škola: Základní umělecká škola Přeštice, Přeštice
Jestli bude pokračovat tání ledovců, může Antarktida zatopit přímořské oblasti a všechna města mohou vypadat jako Benátky!

Stáňa Wolfová:

Autor: Stáňa Wolfová, 13 let, Nejdek
Název:
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní umělecká škola, Nejdek
Bude takové horko, protože se přeruší ozonová vrstva která chránila před paprsky naší planetu, v listopadu kdy prší u nas budou tropy a jelikož roztají ledovce budemem mít moře, je nutné mít denne brýle abychom se ochránily před UV zářením.

Nikola Zemanová: Kdo je víc: já nebo zdraví?

Autor: Nikola Zemanová, Krásný Dvůr
Název: Kdo je víc: já nebo zdraví?
Kategorie: 7–12 let
Škola: Základní škola a mateřská škola, Krásný Dvůr
Ráda tancuji, ale špatně jsem šlápla a dostala jsem sádru. Byla jsem dlouho bez tance a tak od té doby dávám na sebe větší pozor.

Všechny doručené práce jsou uvedeny v seznamu přihlášených soutěžních prací.