Česká geologická služba
Můj kousek Země - výtvarná soutěž pro děti
 
Další ročník soutěže naleznete na nových stránkách

Inspirace a odkazy

Logo Enviwiki

Definice biodiverzity v EnviWiki

Definice biodiverzity v EnviWiki, v internetové encyklopedii věnované vzdělávání zaměřenému na prostředí.

Logo Wikipedie

Definice biodiverzity ve Wikipedii

Definice biologické diverzity ve Wikipedii – v otevřené internetové encyklopedii.

Logo Mezinárodního roku biodiverzity

Mezinárodní rok biodiverzity na stránkách MŽP

Mezinárodní rok biodiverzity prezentovaný na stránkách Ministerstva životního prostředí pod heslem Mezinárodní rok biodiverzity - pro pestrou přírodu, pro budoucnost.

Logo Ministerstva životního prostředí

Živočich měsíce - rostlina měsíce

Pro konkretizaci a přiblížení tématu ochrany biologické rozmanitosti a cílů Roku biodiverzity je Ministerstvem životního prostředí vybrán pro každý měsíc jeden živočišný a rostlinný druh, vázaný na určitý biotop.

Foto Harrisona Forda

Harrison Ford o nelegálním obchodu s živočichy

Světová premiéra televizních spotů s Harrisonem Fordem o nelegálním obchodu s volně žijícími živočichy, které lze zhlédnout na stránkách České inspekce životního prostředí.

Logo časopisu Vesmír

Článek o biodiverzitě v přírodovědeckém časopise Vesmír

Článek Biodiverzita a fungování ekosystémů v přírodovědeckém časopise Vesmír.

Logo Arniky

Ochrana biodiverzity v pojetí neziskové organizace Arnika

Ochrana biodiverzity - jak přispívá Arnika, česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí.

Logo serveru Příroda.cz

Definice biodiverzity na serveru Příroda.cz

Význam slova „biodiverzita“, jak ho definuje Server Příroda.cz, který si klade za cíl stát se nezávislým informačním, komunikačním, vzdělávacím ale i zábavným centrem věnovaným (především české) přírodě.

Logo ekologického institutu Veronica

Zajímavé informace o biodiverzitě na stránkách ekologického institutu Veronica

Článek Co to je biodiverzita a proč ji chránit? uveřejněný na stránkách ekologického institutu Veronica, který je profesionálním pracovištěm Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica.

Logo Akademického bulletinu

Informace o konferenci v Bruselu věnované biodiverzitě na stránkách Akademického bulletinu

Článek Biodiverzita – podmínka udržitelného rozvoje, uveřejněný v elektronické verzi Akademického bulletinu.

Logo Wikipedie

Definice klimatických změn ve Wikipedii

Definice termínu klimatické změny ve Wikipedii - v otevřené internetové encyklopedii.

Logo serveru Ekolist.cz

Objevy britských vědců týkající se klimatických změn na stránkách Ekolistu.cz

Článek Britští vědci: přibylo důkazů o vlivu člověka na změně klimatu uveřejněný v Ekolistu.cz.

Náhled klipu Face the Music

Face the Music

Videoklip na YouTube Face the Music, jehož autorem je animátor Ian Gouldstone, ukazuje, jak jsou chudí lidé jako první a největším způsobem zasaženi klimatickými změnami, ačkoliv se na nich právě oni podílejí ze všech nejméně.

Náhled klipu Máme rádi ptáky

Máme rádi ptáky

Videoklip na YouTube Máme rádi ptáky - Stav ptactva České republiky 2009, ve kterém hovoří Petr Voříšek z České ornitologické společnosti.

Logo časopisu Vesmír

Názor klimatologa na změny podnebí v přírodovědeckém časopise Vesmír

Článek Přirozené změny podnebí uveřejněný v přírodovědeckém časopisu Vesmír, jehož podtitul zní Život se přizpůsoboval i drastickým výkyvům klimatu.

Náhled klipu Klimatické změny

Klimatické změny

Videoklip na YouTube s tematickou klimatických změn. Souhlasíte s takto prezentovanými souvislostmi klimatických změn? Proč ano, proč ne?

Náhled klipu Nepříjemná lež

Nepříjemná lež?

Videoklip na YouTube věnovaný globálnímu oteplování. Co jsou fakta a co jen manipulace médií? Co si o tom myslíte?

Náhled klipu Klimatické změny

Klimatické změny

Videoklip na YouTube věnovaný problematice klimatických změn – 1. a 2. díl. Souhlasíte s takto prezentovanými souvislostmi klimatických změn? Proč ano, proč ne? Pokuste se vyhledat co nejvíce informací podporující vaše tvrzení.
1. díl 2. díl

Náhled klipu Střepiny

Střepiny

Videoklip na YouTube věnovaný globálnímu oteplování, jak jej uveřejnila TV Nova v pořadu Střepiny. Co si o prezentovaných názorech myslíte?

Náhled klipu z blokády těžby dřeva

Blokáda těžby dřeva ve státním lese Elliot ve státě Oregon

Videoklip na YouTube ukazující skupinu mladých lidí blokujících těžbu dřeva ve státním lese Elliot ve státě Oregon, USA.
Námět na zamyšlení pro starší žáky a studenty:
– Souhlasíte s oprávněností takových akcí? Proč ano, proč ne?
– Zúčastnili byste se sami podobné akce? Proč ano, proč ne?

Logo BBC Learning English

BBC Learning English, New Words: Biodiversity

Pokud již umíte anglicky, nebo se i teprve učíte, můžete si přečíst pojetí slova biodiverzita na stránkách BBC Learning English. Dočíst se zde můžete také názory dětí z celého světa na to, jaká je tomuto tématu věnována pozornost v zemi, ve které žijí.