Česká geologická služba
Můj kousek Země - výtvarná soutěž pro děti
 
Další ročník soutěže naleznete na nových stránkách

Česká geologická služba

banner České geologické služby

Česká geologická služba je respektovaná státní organizace, která vytváří, uchovává a poskytuje nestranné expertní geologické informace pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost. Je resortním výzkumným ústavem Ministerstva životního prostředí, pověřeným výkonem státní geologické služby a soustavným výzkumem geologické stavby na území ČR.

banner k odkazu na poster o ČGS

banner Geologické encyklopedie

Geologická encyklopedie

Chcete se dozvědět, co znamenají výrazy jako alaskit, paleocén nebo klark? Podívejte se do naší Geologické encyklopedie on-line! Naleznete v ní vysvětlení 2622 hesel a další se stále průběžně doplňují.

banner Virtuálního muzea

Virtuální muzeum

Chcete nahlédnout do světa zkamenělin, trilobitů a krásných blyštících se minerálů? Na těchto stránkách máte příležitost k on-line návštěvě paleontologických a mineralogicko-geologických kolekcí České geologické služby. Prohlédněte si nejzajímavější exponáty z našich sbírek a zjistěte o nich zajímavé informace.

banner Geologických lokalit

Geologické lokality

Zajímá vás ochrana životního prostředí a chcete se dozvědět něco více o chráněných místech na území naší republiky? Navštivte on-line zvláště chráněné lokality v různých stupních ochrany, lokality vědecky významné či zajímavé, z nichž mnohé si zasluhují být k ochraně navrženy. Každý záznam o takovém místě, kterých je zde celkem 1890, obsahuje podrobnou geologickou charakteristiku lokality, stupeň a důvod ochrany, střety zájmů, lokalizaci včetně grafického znázornění a další údaje.

banner Geologického výzkumu Antarktidy

Geologický výzkum Antarktidy

Pletete si občas Arktidu s Antarktidou? Antarktida je skutečně až v oblasti rozprostírající se kolem jižního pólu Země a to už je od nás ze srdce Evropy pořádně daleko, co říkáte? Podívejte se proto na fotky, jak na Antarktidě vypadá nejen krajina, ale i vědecká základna expertů z České geologické služby a dalších institucí, kteří zde provádějí výzkumné práce.

A prohlédnout si můžete také fotografie úžasných geologických objevů, které se vědcům z České geologické služby podařily… http://www.national-geographic.cz/archeologie-a-historie/vzacne-nalezy-z-antarktidy-4467/

banner ČGS na Youtube

Česká geologická služba na YouTube

Prohlédněte si videa České geologické služby na YouTube! Zhlédnout můžete například, jak se dařilo České geologické službě na expedici v Antarktidě, nebo jak probíhalo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Můj kousek Země v minulém ročníku.

banner RVP

Česká geologická služba na portále RVP

Pro vás nebo i pro vaše pedagožky a pedagogy je určena tato sekce, která odkazuje na Metodický portál RVP, se kterým Česká geologická služba zahájila spolupráci. Informace zde naleznou i gymnazisté – v sekci gymnaziálního vzdělávání, v části věnované geologii.