Česká geologická služba
Můj kousek Země - výtvarná soutěž pro děti
 
Další ročník soutěže naleznete na nových stránkách

Pravidla

Soutěžní kategorie

 • I. Kategorie:
  • do 6 let
 • II. Kategorie:
  • 7–12 let
 • III. kategorie:
  • 13–18 let

Pravidla

 • Každá práce musí být čitelně označena následujícími údaji o autorovi a jeho práci:
  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • název práce
  • soutěžní kategorie
  • poštovní adresa školy (případně adresa účastníka soutěžícího jednotlivě)
 • Soutěže se mohou zúčastnit jak celé školy, tak i jednotliví soutěžící – v tom případě se místo adresy školy uvede přímo poštovní adresa konkrétního účastníka.
 • Každý soutěžící může do soutěže přihlásit pouze jednu výtvarnou práci.
 • Výtvarné práce mohou být vytvořeny libovolnou technikou na papír (maximální velikost papíru – formát A2).
 • Do soutěže je možno zařadit pouze návrhy, které nebyly dosud oceněny v žádné jiné soutěži.
 • Výtvarná díla je nutno zaslat na adresu České geologické služby (Klárov 3, 118 21 Praha 1) nejpozději do 30. 6. 2010. Výtvarná díla doručená po tomto datu nemohou být do soutěže zařazena.
 • Zaslané práce se nevracejí. Vyhlašující organizace – Česká geologická služba – si vyhrazuje právo se zaslanými výtvarnými díly volně disponovat a využít je pro publikační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, vystavovat je apod. Každý soutěžící nebo jeho zákonný zástupce bere na vědomí, že zasláním práce do soutěže projevuje souhlas s těmito podmínkami.
 • Zásilku označenou slovem "Soutěž" s přesnou zpáteční adresou posílejte na adresu: Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1. Kontaktní osoba: Ing. Patrik Fiferna, e-mail: , tel.: 602 110 840.

V období prázdnin budou všechny práce umístěny na internetové stránky Můj kousek Země 2010, kde si je zájemci budou moci prohlížet a třeba i tipovat vítěze. Kdo se tím skutečným vítězem stane, zveřejníme na začátku září prostřednictvím internetových stránek a vítěze v jednotlivých kategoriích písemně pozveme na vyhodnocení a předávání cen. Prostřednictvím internetových stránek Vás budeme včas informovat o místě a termínu vyhlášení vítězů i o dalších důležitých událostech.