Česká geologická služba
Můj kousek Země - výtvarná soutěž pro děti
 
Další ročník soutěže naleznete na nových stránkách

Předchozí ročníky

Můj kousek Země 2007

1. ročník: Můj kousek Země 2007

V prvním ročníku soutěže Můj kousek Země se tématem výtvarných prací stala modrá planeta, vnímaná svými nejmenšími obyvateli jako živý tvor – Gaia, a samozřejmě i každá její součást – od krajin a zamilovaných míst až po jednotlivá zvířata, rostliny či kameny. Do soutěže se přihlásilo více než tisíc dětí od 3 do 18 let z mateřských, základních i středních škol z celé republiky. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v květnu na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 2007 a do května 2008 bylo možno zhlédnout výstavu Můj kousek Země s vybranými pracemi v přírodovědném klubu Café Barrande v Praze 3.

Můj kousek Země 2008

2. ročník: Můj kousek Země 2008

Druhý ročník výtvarné soutěže Můj kousek Země pro děti z mateřských, základních a středních škol z celé republiky pořádala Česká geologická služba společně s Ministerstvem životního prostředí. Námětem soutěžních prací byl kreslený příběh s tematikou ochrany životního prostředí a děti měly možnost ztvárnit příběh pojednávající o ochraně nebo naopak ničení životního prostředí na naší planetě. Mohla to být skutečná událost, která se odehrála v okolí školy, u sousedů, ve městě, ve kterém děti žijí, nebo třeba i fiktivní příběh obsahující představy, jak by měly být problémy týkající se našeho životního prostoru řešeny. Do soutěže Můj kousek Země 2008 zaslalo své práce bezmála 1500 dětí ze 149 škol z celé České republiky.

Můj kousek Země 2009

3. ročník: Můj kousek Země 2009

Ve 3. ročníku soutěže tvořily inspiraci pro dětské výtvarné práce exempláře z paleontologických a mineralogicko-geologických kolekcí České geologické služby, která si připomněla významné jubileum 90 let od svého založení. Děti si vybíraly z několika fotografií dochovaných částí živočicha (nebo rostliny) a dokreslily svoji představu, jak asi takový živočich (rostlina) vypadal. Hodnotila se nikoliv správnost odhadu, ale především míra fantazie a estetická kvalita díla. Námětem výtvarných prací starších dětí bylo ztvárnění představy, kde a v jakém stavu se nacházely („čím byly“) v daleké minulosti horniny či minerály. Prostřednictvím internetových stránek pak doprovodné texty dětem nabídly srozumitelné pojednání o tom, jak postupují profesionální experti při své práci a k čemu získané poznatky slouží celé společnosti.