Exemplář zkameněliny pro vítěze

Část krunýře trilobita Deanaspis goldfussi


Stáří: Svrchní ordovik, letenské souvrství (stáří cca 450 milionů let)
Lokalita: Beroun

Tito trilobiti hojně osidlovali mělké, poměrně chladné moře, které se před miliony let, v ordoviku (starší prvohory), nacházelo v místech pražské pánve (dnes zachované mezi Prahou a Plzní v oblasti Barrandienu).