Exemplář zkameněliny pro vítěze

Ocasní štít (pygidium) s částí trupu (thorax) trilobita Reedops decorus


Stáří: Spodní devon, zlíchovské souvrství, 350 milionů let
Lokalita: Svatý Jan pod Skalou

Tito trilobiti se hojně nacházejí v jemných vápencích, jež se usadily v hlubších, klidnějších částech moře s bahnitým dnem. Právě toto mořské bahno pro ně bylo pravděpodobně největším zdrojem potravy, kterou tvořili převážně drobní bezobratlí živočichové a organické zbytky. Není ale vyloučeno, že byli draví. Mimořádně evolučně úspěšný rod Reedops je znám také z Moravy, Německa, severní Afriky (Maroka), z Asie, ale i z daleké Austrálie a Severní Ameriky.