Česká geologická služba
Můj kousek Země - výtvarná soutěž pro děti
 
Další ročník soutěže naleznete na nových stránkách

Zadání

Jak bude vypadat svět lidí, zvířat a rostlin, pokud nastanou velké změny podnebí?

Namalujte nám, jak si představujete po velkých změnách podnebí například vaše město, domov, les, do kterého chodíte na procházku, nebo třeba oblíbené místo, kam jezdíte na dovolenou. Je na vás, jaký druh změn podnebí si vyberete - jestli si myslíte, že se budeme potýkat s vyššími teplotami, než na jaké jsme dosud zvyklí, nebo naopak nastane celkové ochlazení. Nebo si myslíte, že budeme v důsledku klimatických změn čelit stoupající hladině oceánů? A pokud nevíte, mohou vám k vytvoření představy o světě budoucnosti pomoci odpovědi několika specialistů, kteří se zabývají z různých pohledů zkoumáním planety Země. Přečíst si tak můžete názory odborníků z oblasti geologie, ochrany přírody, změn podnebí a přírodní rozmanitosti, botaniky a mnoha dalších…